16 nov Algemene Leden Vergadering wordt DIGITAAL!

Vanwege de huidige corona maatregelen vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) dit jaar niet plaats in de VIKO kantine en ook niet zoals eerder gepland in de theaterzaal van Helsdingen, maar gaan we digitaal. Op maandag 16 november om 20:00 uur gaan we van start.

Binnenkort volgt meer informatie over hoe je kunt bijwonen, worden de jaarverslagen gepubliceerd en kunnen de financiële overzichten worden opgevraagd bij de penningmeester.

Tijdens de ALV presenteert het VIKO bestuur de stand van zaken binnen de vereniging en is de mogelijkheid voor eigen inbreng en het stellen van vragen. Dit is voor alle leden ouder dan 16 jaar en ouders van jeugdleden.

Mocht je NIET aanwezig kunnen zijn bij de digitale vergadering, zorg dan dat je iemand machtigt om namens jou te stemmen, die wel aanwezig kan zijn.

Afmelden en/of doorgeven van een machtiging graag via secretaris@kvviko.nl.

 

Geef een antwoord