Aanpassing contributie per 1-7-2022

Op onze site vind je op de ledenadministratie pagina alle informatie over lid worden en de contributie tarieven die we hanteren: https://www.kvviko.nl/informatie/ledenadministratie/

Daarin zijn aanpassingen doorgevoerd voor seizoen 2022 / 2023. Allereerst is de reguliere contributie verhoogd, na goedkeuring van de leden op de ledenvergadering in november 2021. Ook zijn de bedragen van de bondscontributie aangepast. De bondscontributie betreft een afdracht die wij aan het KNKV moeten doen voor onze leden. Deze afdracht rekenen wij 1 op 1 door aan de leden.

Elk kwartaal (januari, april, juli en oktober) ontvangen leden een email van de ledenadministratie met een overzicht van de te innen contributie.

Geef een antwoord