Corona protocol

Vianen, 24 september 2021

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Per 25 september treden nieuwe corona versoepelingen én maatregelen in. In onderstaand protocol hebben wij vertaald welke maatregelen voor ons als vereniging nog gelden. Bij het opstellen van ons protocol, volgen wij altijd de richtlijnen zoals deze worden opgelegd vanuit NOC*NSF en het KNKV.

Ondanks dat er niet veel maatregelen zijn, verzoeken we eenieder rekening te houden met de enkele maatregelen die er wel zijn.

Mochten er vragen zijn over het protocol en de maatregelen, mail dan naar secretaris@kvviko.nl

Met vriendelijke groet,

VIKO bestuur (Jasper, Mélanie, Zelko, Emile en Tessa)

Algemene en hygiëne richtlijnen

 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Schud geen handen.
 • Bidons worden niet gedeeld.

Korfballen en 1,5 meter

 • Wedstrijden en trainingen mogen plaatsvinden voor alle leeftijden.
 • Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Echter blijft het wel advies om buiten het veld gepaste afstand te houden van elkaar.

Publiek en vervoer

 • Publiek mag aanwezig zijn bij trainingen, wedstrijden en activiteiten.
 • Er zijn geen beperkingen voor het samen rijden naar uitwedstrijden.

Horeca en kleedruimtes

 • VIKO kiest er voor om géén coronatoegangsbewijs te vragen als gebruik gemaakt wordt van de kantine. Dat betekent het volgende.
  • Er mag wel eten en drinken afgehaald worden bij de bar.
  • Er mag niet binnen in de kantine gezeten worden.
  • Er mag wel op het terras of langs de sportvelden gezeten worden.
 • De kleedkamers zijn gewoon open.