Corona protocol

Vianen, 8 maart 2021

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Momenteel trainen we op het veld, omdat binnensport gelegenheden gesloten zijn. Het trainen van senioren onder de 27 is mogelijk zonder afstandsregel. In de persconferentie van 8 maart zijn de regels vanaf 27 jaar iets verruimd, door niet meer in tweetallen, maar in viertallen te mogen trainen. Mits op 1,5 m afstand en ingaande vanaf 16 maart. Tot 16 maart geldt overal waar viertallen staat, nog in tweetallen (buddy’s) getraind mag worden.

In onderstaand protocol hebben wij vertaald naar wat de maatregelen voor ons als vereniging betekenen. Bij het opstellen van ons protocol, volgen wij altijd de richtlijnen zoals deze worden opgelegd vanuit NOC*NSF en het KNKV.

Mochten er vragen zijn over het protocol en de maatregelen, mail dan naar secretaris@kvviko.nl

Met vriendelijke groet,

VIKO bestuur (Jasper, Mélanie, Zelko, Emile en Tessa)

Leeftijden en mogen korfballen

 • Wedstrijden mogen niet plaatsvinden.
 • Binnen trainingen mogen niet plaatsvinden. Buiten trainingen mogen wel plaatsvinden.
 • Trainingen voor de senioren mogen wel plaatsvinden, maar onder strikte voorwaarden:
  • Senioren tot en met 26 jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden en mogen in groepsverband trainen en instructies krijgen.
  • Voor senioren vanaf 27 jaar mag in groepen van vier gekorfbald worden. Deze groepen van vier mogen zich niet met elkaar mengen.
  • Het viertal is verantwoordelijk voor het opzetten en opruimen van de eigen materialen.
  • De viertallen moeten onderscheiden kunnen worden van elkaar (bijvoorbeeld door hesjes, zelfde kleur shirt of fysieke afscheiding van het speelveld).
  • De trainer geeft instructies per tweetal, niet aan de gehele groep tegelijk, omdat de training anders onder groepsles valt.
  • Te allen tijde moet 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar gehouden worden.
 • Trainingen voor de jeugd mogen wel plaatsvinden, daarbij is het niet nodig om 1,5 meter afstand te houden.
 • De trainer bepaalt, eventueel in overleg met teamleden/ouders, of de training doorgaat bij slechte weersomstandigheden.
 • De trainingstijden zijn terug te vinden op onze site.
 • Het KNKV heeft bevestigd dat de zaalcompetitie definitief vervalt. Meer info hierover is te lezen op de site van het KNKV. Over de veldcompetitie voorjaar 2021 is nog niets bekend, dit zal afhankelijk zijn van de landelijke maatregelen.

Afstand houden en fysiek contact

 • Tijdens de trainingen van de jeugd en senioren tot en met 26 jaar hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen de spelers.
 • Trainers zijn verplicht om 1,5 meter afstand van elkaar en ten opzichte van jeugd vanaf 12 jaar te houden, indien zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.
 • Buiten het veld houdt iedereen vanaf 12 jaar 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Indien een speler een blessure o.i.d. heeft, gaat veiligheid voor alles en wordt de speler door de trainer/begeleider geholpen waar nodig. Ook als dat betekent dat de afstandsregel overtreden moet worden. Belangrijk om daarna wel extra goed de handen te reinigen.  

Publiek en vervoer

 • Alleen de trainers mogen aanwezig zijn bij de trainingen. Overig publiek is niet welkom.
 • De trainers fungeren als corona coördinator en zien er op toe dat de corona regels worden nageleefd. 
 • Bij het halen en brengen van jeugdleden verzoeken we spelers en ouders rekening te laten houden met eerder genoemde afstandsregels.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang en vertrek meteen na de training.
 • Ouders moeten bij het ophalen zo stipt mogelijk aanwezig zijn op de ophaaltijd. Indien zij toch even moeten wachten, dan graag bij het entreehek of op de parkeerplaats op 1,5 meter afstand van elkaar.  
 • Verzoek aan ouders om zo min mogelijk te halen en brengen.
  • Jeugd indien mogelijk zelfstandig laten komen.
  • Maximaal 1 ouder.
 • Indien een jeugdspeler niet in Vianen woont, is het toegestaan dat de ouder bij de training aanwezig is.

Hygiëne maatregelen

 • Het is niet verplicht om voor en na de training de materialen te reinigen, aangezien deze voor langere tijd in de opslag liggen en eventuele virusverspreiding daarbij niet mogelijk is. Mocht het toch gewenst zijn om bijvoorbeeld ballen te reinigen, dan zijn reinigingsmaterialen aanwezig in de opslagcontainer.
 • Er is hand desinfectiemiddel aanwezig bij de opslag container en zal bij de ingang van het veld gezet worden. Het is verplicht om bij betreden van het veld de handen te reinigen.
 • Bidons worden niet gedeeld, iedereen neemt een eigen bidon/drinkbeker mee.
 • Spelers en trainers blijven thuis als ze ziekteverschijnselen hebben.
 • Bij ziekteverschijnselen is de trainer gemachtigd om een speler te verzoeken het veld te verlaten.

Horeca en kleedruimtes

 • De kantine is dicht. Deze is alleen toegankelijk voor de trainers/coaches die openen en sluiten.
 • Het na afloop van training of wedstrijd nuttigen van drinken is niet mogelijk in de kantine. Het meebrengen van eigen drinken en nuttigen op het veld is ook niet toegestaan.
 • De kleedkamers zijn ook dicht.
 • Verzoek aan spelers om zo veel mogelijk thuis al om te kleden en naar het toilet te gaan.