Corona protocol

Vianen, 19 november 2020

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Met de regelmatige persconferenties en aanpassingen van de corona maatregelen vanuit de overheid, zorgen wij ook continu voor updates in ons corona protocol. Hierin worden de landelijke maatregelen vertaald naar ons als vereniging.

Het protocol is gericht op de zaaltrainingen in Sportcentrum Helsdingen, zoals deze nu plaatsvinden.

Bij het opstellen van ons protocol, volgen wij altijd de richtlijnen zoals deze worden opgelegd vanuit NOC*NSF en het KNKV.

We willen iedereen met klem vragen op de opgestelde richtlijnen en maatregelen strikt te volgen, zodat we hopelijk binnenkort weer van versoepelingen mogen genieten. Bij alles geldt: gebruik je gezond verstand!

Mochten er vragen zijn over het protocol en de maatregelen, mail dan naar secretaris@kvviko.nl

Met vriendelijke groet,

VIKO bestuur (Jasper, Mélanie, Zelko, Emile en Tessa)

Leeftijden en mogen korfballen

 • Wedstrijden mogen niet plaatsvinden.
 • Trainingen voor de senioren mogen wel plaatsvinden, maar onder strikte voorwaarden:
  • Er mag in groepen van vier gekorfbald worden. Deze groepen van vier mogen zich niet met elkaar mengen.
  • De tweetallen moet onderscheiden kunnen worden van elkaar (bijvoorbeeld door hesjes of fysieke afscheiding van het speelveld).
  • De trainer geeft instructies per viertal, niet aan de gehele groep tegelijk, omdat de training anders onder groepsles valt.
  • Te allen tijde moet 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar gehouden worden.
 • Trainingen voor de jeugd mogen wel plaatsvinden, daarbij is het niet nodig om 1,5 meter afstand te houden.
 • KNKV heeft een routekaart gemaakt met scenario per speelweekend dat gestart mag worden. Afhankelijk van wanneer de maatregelen competitie weer toestaan, zal één van deze scenario’s in werking treden.

Afstand houden en fysiek contact

 • Tijdens de trainingen van de jeugd hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen de spelers.
 • Trainers zijn verplicht om 1,5 meter afstand van elkaar en ten opzichte van jeugd vanaf 12 jaar te houden, indien zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.
 • Indien een speler een blessure o.i.d. heeft, gaat veiligheid voor alles en wordt de speler door de trainer/begeleider geholpen waar nodig. Ook als dat betekent dat de afstandsregel overtreden moet worden. Belangrijk om daarna wel extra goed de handen te reinigen.

Publiek en vervoer

 • Alleen de trainers mogen aanwezig zijn bij de trainingen. Overig publiek is niet welkom.
 • De trainers fungeren als corona coördinator en zijn daarmee aanspreekpunt richting Helsdingen en zien er op toe dat de maatregelen worden nageleefd.
 • Bij het halen en brengen van jeugdleden verzoeken we spelers en ouders rekening te laten houden met eerder genoemde afstandsregels.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang en vertrek meteen na de training.
 • Ouders moeten bij het ophalen zo stipt mogelijk aanwezig zijn op de ophaaltijd. Indien zij toch even moeten wachten, dan graag in de zaal aan de zijkant op 1,5 meter afstand van elkaar.  
 • Verzoek aan ouders om zo min mogelijk te halen en brengen.
  • Jeugd indien mogelijk zelfstandig laten komen.
  • Maximaal 1 ouder.
 • Indien een jeugdspeler niet in Vianen woont, is het toegestaan dat de ouder bij de training aanwezig is in de zaal aan de zijkant.

Hygiëne maatregelen

 • In Sportcentrum Helsdingen is bij de receptie een zuil met desinfecterende handgel aanwezig. Het is verplicht hier de handen te reinigen.
 • Het is voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen zodra Sportcentrum Helsdingen betreden wordt, tot aan de kleedruimtes/sportzaal.
 • Bidons worden niet gedeeld, iedereen neemt een eigen bidon/drinkbeker mee.
 • Spelers en trainers blijven thuis als ze ziekteverschijnselen hebben.
 • Bij ziekteverschijnselen is de trainer gemachtigd om een speler te verzoeken het veld te verlaten.

Horeca en kleedruimtes

 • De horeca in Sportcentrum Helsdingen is dicht en kan na de trainingen geen gebruik van worden gemaakt.
 • De kleedruimtes zijn open voor gebruik om schoenen te wisselen of om te kleden, niet om te douchen.
 • Verzoek aan spelers om zo veel mogelijk thuis al om te kleden en naar het toilet te gaan.
 • Op onderstaande kaart zijn de looproutes van Helsdingen geïllustreerd. Zorg dat deze looproutes gevolgd worden.