Gezocht: ledenadministratie en contributie-inning

Wij zijn op zoek naar iemand die vanaf een bepaald moment in dit seizoen de ledenadministratie en contributie inning over wil nemen van Patrick Verleun. Patrick heeft aangegeven deze werkzaamheden over te willen dragen.

Welk VIKO lid, ouder van jeugdlid of iemand in het VIKO netwerk wil deze belangrijke taken overnemen?

Neem contact op via onze vrijwilligerscoördinatoren Mandy en Wendy of via vrijwilligers@kvviko.nl. Je kunt natuurlijk ook een van de bestuursleden aanspreken.

Ledenadministratie & contributie-inning

Doel

Zorgdragen voor een nauwkeurige registratie van de leden en het innen van de contributie.

Plaats in de vereniging

Valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Functie-inhoud

Ledenadministratie

 • inschrijven van nieuwe leden
 • bevestiging (welkom) aan nieuwe leden sturen
 • invoeren in sportlink van de KNKV
 • spelerskaarten aanmaken
 • bijhouden wijzigingen leden wel/niet spelend
 • bijhouden opzeggingen leden en doorgeven aan TC en JC
 • melding daarvan doen aan sportlink
 • beheren van de centrale database voor adressen, stickers en mailadressen
 • het distribueren van de database in Excel formaat
 • aanmeldingen, wijzigingen, opzeggingen laten vermelden in clubblad
 • einde seizoen de ledenlijsten van de KNKV nalopen op evt. fouten en aanpassen
 • ledenbestand maken voor de jaarvergadering
 • archiveren van oud-leden

Contributie-inning

 • contacten onderhouden met de bank i.v.m. de incasso
 • periodiek de contributie regelen
 • per kwartaal de contributie incasseren
 • openstaande posten en storno’s opvolgen 
 • nota’s sturen naar diegenen die niet per incasso willen betalen
 • reisdeclaraties formulieren verzamelen, berekenen en uitbetalen
 • boetes van spelers innen via de contributie
 • jaarlijks een uittreksel (saldi-balans) maken voor de penningmeester

Tijdsbesteding:

 • ongeveer 14 uur per maand
 • Afhankelijk de ledenverloop

Geboden wordt

 • het vrijwilligersbeleid is van toepassing
 • een zelfstandigen en verantwoordelijke functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien

Kwalificaties

 • Georganiseerd
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Flexibele instelling

Gewenst

 • Administratieve ervaring
 • Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging

Geef een reactie