Club van 50

Draagt u ook VIKO een warm hart toe?

In 2018 is een nieuwe initiatief gestart, namelijk de Club van 50. Veel VIKO leden zijn op diverse manieren actief binnen VIKO en komen vaak met leuke initiatieven en ideeën waar geld voor nodig is. VIKO is een financieel gezonde vereniging maar in de aanloop naar de toekomstige nieuwe kantine en de wensen om korfbal aantrekkelijk te houden is vaak extra geld nodig. Daarom wordt er een Club van 50 opgericht die eraan kan bijdragen om deze extra initiatieven of voorzieningen van VIKO te verwezenlijken.

Hoe werkt de Club van 50?
Eens per seizoen wordt er door de leden van de Club van 50 bepaald aan welk doel het geld wordt besteed. Uiteraard zijn ideeën en wensen vanuit VIKO en het bestuur welkom. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van VIKO zal door de Club van 50 bekend gemaakt worden waaraan het geld besteed wordt. Ideeën, wensen en suggesties zijn daarbij ook van harte welkom.
Als lid van de Club van 50 ontvangt u een eervolle vermelding in de kantine en op de VIKO website (indien gewenst).

Voor de hele vereniging!
De opbrengst van de Club van 50 komt ten goede aan zaken waarvan de hele vereniging profiteert en die niet gedekt worden via de normale begroting. Denk dan bijvoorbeeld aan bijdragen aan speciaal materiaal voor de jeugd, activiteiten, kantine interieur, trainingsmateriaal senioren, kortom heel VIKO profiteert van de opbrengsten van de Club van 50.

Wie kan er lid worden?
Iedereen die VIKO een warm hart toedraagt kan lid worden. VIKO-leden, vrienden, familieleden, buren, maar ook bedrijven kunnen lid worden van de Club van 50.
De kosten bedragen € 50,00  (of een veelvoud daarvan) per jaar. Je machtigt VIKO om deze bijdrage af te schrijven van je bankrekeningnummer.
Het lidmaatschap van de Club van 50 wordt aangegaan voor minimaal één jaar. Als dat jaar voorbij is, ontvang je een mailtje met de mededeling dat je lidmaatschap verlengd wordt, tenzij je reageert dat je je bijdrage wilt stopzetten. Daarom is het natuurlijk wel van belang dat we over je juiste gegevens beschikken.

Hoe kan je lid worden?
Heb je interesse om lid te worden? Mail dan naar secretaris@kvviko.nl. Je krijgt dan het inschrijfformulier (inclusief machtiging) en huishoudelijk reglement toegestuurd. Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij één van de bestuursleden van VIKO.
Uiteraard mag je het getekende formulier ook inscannen en mailen naar secretaris@kvviko.nl.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de Club van 50, neem dan contact op met Ilse Witte, telefoon 06-20253949 of mail naar secretaris@kvviko.nl

Leden van de Club van 50:

  • Emile Valkestijn en Tessa Crone
  • Fam. Arreman
  • Fam. Witte
  • Mirjam Kool
  • Fam. Heijnen
  • Fam. van Vulpen
  • Remco van den Bergh