Ledenadministratie

Lid worden? 

Heb je interesse om bij VIKO te komen korfballen? Dan mag je eerst drie keer komen proef-trainen, voordat je bepaalt om lid te worden. Als je mee wilt komen trainen, neem dan contact op met de jeugdcommissie (van 3 tot 18 jaar) of technische commissie (boven de 18 jaar), zie contactpagina op onze website.

Let op: voor 3 t/m 5 jarigen wordt de Kangoeroe Klup aangeboden (bij de bond ook wel bekend als Welpen). De kleintjes spelen geen competitie, maar leren spelenderwijs omgaan met de bal, samen te spelen en te leren winnen en verliezen.

Wanneer je graag lid wilt worden van onze korfbalvereniging, kan je dat aangeven via het online aanmeldingsformulier. Dit formulier benader je via deze link.

Na aanmelding wordt contact opgenomen om te bepalen per wanneer gestart kan worden en in welk team. We hopen dat je je gauw thuis voelt bij VIKO!

Als het voor uw gezin moeilijk is om de contributie te betalen vanwege een inkomen op minimumniveau, kunt u wellicht een beroep doen op Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Via deze link kunt u meer info vinden. Indien kinderen niet in aanmerking komen voor de gemeentelijk regelingen, kan er een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld Vianen.

Tientje voor een vriendje!

VIKO-leden opgelet! Breng jij een nieuw lid binnen? Dan krijg je voor elk nieuw lid een tientje terug. Het enige wat het nieuwe lid hiervoor hoeft te doen, is jouw naam doorgeven op het aanmeldformulier en wij zorgen er voor dat het tientje bij jou terecht komt. De uitreiking van de tientjes gebeurt jaarlijks aan het einde van het seizoen

Het Tientje voor het Vriendje is ingezet als beloning voor VIKO leden die hun best hebben gedaan een nieuw lid aan te brengen. Om in aanmerking te komen voor het tientje, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

      • Het nieuwe VIKO lid, is een jeugdlid.
      • Het VIKO lid dat heeft/is aangebracht, is geen gezinslid.

Contributie per (01-01-2020) 

Type (inningen per kwartaal:)Verenigings
contributie
Gebruik shirts Bonds contributie
Senioren (vanaf 19)€ 51,75€ 2,50€ 9,25
Junioren (16 t/m 18)€ 40,00€ 1,00€ 7,50
Aspiranten (12 t/m 15)€ 31,25€ 1,00 € 5,56
Pupillen (6 t/m 11)€ 27,50€ 1,00 € 4,63
Kangoeroes (3 t/m 5)€ 15,50€ 2,88
Reisgeld€ 6,50
Niet spelend seniorenlid€ 21,00€ 1,38
Niet spelend jeugdlid€ 15,50€ 1,38
Overige leden€ 15,50€ 1,38
Donateur (min. per jaar)€ 15,00

Kwartaalinning van de contributie vindt plaats in januari, april, juli en oktober.

Wijziging persoonsgegevens

Wanneer je adres, telefoonnummer, emailadres of bankgegevens veranderen, dient dit in de ledenadministratie aangepast te worden. Dit kan je doen middels het online wijzigingsformulier, dat automatisch doorgestuurd wordt naar de ledenadministratie.

Het opzeggen van het lidmaatschap bij VIKO

Wanneer je je lidmaatschap bij VIKO wilt opzeggen, dien je dit te melden via het e-mailadres ledenadministratie@kvviko.nl. Vermeld daarbij:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Reden van opzegging

Na het versturen van de e-mail, ontvang je een reactie terug van de ledenadministratie ter bevestiging.

Bij opzeggingen tijdens een lopend seizoen dient de contributie betaald te blijven worden tot en met juni van het seizoen, oftewel einde boekjaar. Een korfbalseizoen loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar. Dit volgens de statuten van Viaanse korfbalvereniging VIKO. Deze regeling geldt ook bij te late opzegging voor het nieuwe seizoen. De opzegging moet uiterlijk voor 15 mei geschieden, daar wij anders kosten maken voor het nieuwe seizoen, met name de bondscontributie aan het KNKV.

Uitzondering op bovenstaande zijn de kangoeroes. Daarvoor geldt dat bij opzegging het lopende kwartaal betaald dient te worden, maar niet het gehele korfbalseizoen.