• Ledenadminstratie

 • Lid worden?

  Heb je interesse om bij VIKO te komen korfballen? Dan mag je eerst drie keer komen proeftrainen, voordat je bepaalt om lid te worden. Als je mee wilt komen trainen, meld je dan op https://www.kvviko.nl/meedoen.

  Let op: voor 3 t/m 5 jarigen wordt de Kangoeroe Klup aangeboden (ook wel bekend als Welpen). De kleintjes spelen geen competitie, maar leren spelenderwijs omgaan met de bal, samen te spelen en te leren winnen en verliezen.

  Wanneer je graag lid wilt worden van onze korfbalvereniging wordt dat overlegd met onze jeugdcommissie of technische commisie. Vervolgens wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. Dit formulier benader je via deze link.

  Na aanmelding wordt contact opgenomen om te bepalen per wanneer gestart kan worden en in welk team. We hopen dat je je gauw thuis voelt bij VIKO!

  Als het voor uw gezin moeilijk is om de contributie te betalen vanwege een inkomen op minimumniveau, kunt u wellicht een beroep doen op Jeugdfonds Sport&Cultuur. Via deze link kunt u meer info vinden.

 • Tientje voor een vriendje

  VIKO-leden opgelet! Breng jij een nieuw lid binnen? Dan krijg je voor elk nieuw lid een tientje terug. Het enige wat het nieuwe lid hiervoor hoeft te doen, is jouw naam doorgeven op het aanmeldformulier en wij zorgen er voor dat het tientje bij jou terecht komt. De uitreiking van de tientjes gebeurt jaarlijks aan het einde van het seizoen.  

  Het Tientje voor het Vriendje is ingezet als beloning voor VIKO leden die hun best hebben gedaan een nieuw lid aan te brengen. Om in aanmerking te komen voor het tientje, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:  

  • Het nieuwe VIKO lid, is een jeugdlid.
  • Het VIKO lid dat heeft/is aangebracht, is geen gezinslid.
  • Beide leden zijn nog steeds lid op het moment van de uitreiking van het tientje.
 • Contributie (per 01-07-2023)

  Type (inningen per kwartaal:) Verenigings
  contributie
  Gebruik shirts Bonds-
  contributie *
  Reisgeld Totaal
  Senioren (vanaf 19) € 60,50 € 2,50 € 10,79 € 6,50 € 80,29
  Junioren (16 t/m 18) € 47,50 € 1,00 € 8,74 € 6,50 € 63,74
  Aspiranten (12 t/m 15) € 37,00 € 1,00 € 6,69 € 6,50 € 51,19
  Pupillen (6 t/m 11) € 33,00 € 1,00 € 5,67 € 6,50 € 46,17
  Kangoeroes (3 t/m 5) € 18,50   € 3,60   € 22,10
  Overige leden € 18,50   € 1,97   € 20,47
  Donateur (min. per jaar) € 15,00      

  * dit bedrag is bepaald voor seizoen 2023/2024 door het KNKV en wordt 1 op 1 doorbelast aan onze leden.  

  Kwartaalinning van de contributie vindt plaats in januari, april, juli en oktober.

  Om zo transparant mogelijk te zijn in waar de kosten voor de leden uit bestaan, hebben wij shirt- en reisgeld apart weergegeven in het contributieoverzicht hierboven. Echter,  dit staat niet zo gespecificeerd op de factuur wanneer de contributie geind wordt.

  Toelichting reisgeld:

  Ieder lid betaalt mee aan reisgelden. Vanuit deze bijdrage worden uiteindelijk de reiskostenvergoedingen per team betaald. Aangezien niet elk lid of elke ouder evenveel rijdt, is voor deze constructie gekozen.

  Elk team mag aanspraak maken op het declareren van de reiskostenvergoeding voor de inviduele rijders. Ook kan het team er voor kiezen dit als ‘spaarpot’ voor het team te gebruiken om iets leuks van te gaan doen.

  Informatie over hoe de reiskosten te declareren, is in een memo gedeeld met de trainers. Via deze link is de memo en het format om reiskosten te declareren, terug te vinden. 

  Toelichting shirtgeld:

  Ieder lid betaalt mee aan de shirtgelden. Dat zijn kosten die we als vereniging maken om verenigingsshirts aan te kunnen bieden aan de leden. Deze kosten zijn gebaseerd op gemiddelde kosten en levensduur van de shirts, met daarbij het uitgangspunt dat ook sommige teams via sponsoring ontvangen. Shirtgeld dient door ieder lid betaald te worden, ook wanneer het betreffende team gesponsorde shirts heeft. Dit om de verenigingskosten evenredig te spreiden.

 • Wijziging persoonsgegevens

  Wanneer je adres, telefoonnummer, emailadres of bankgegevens veranderen, dient dit in de ledenadministratie aangepast te worden. Stuur hiervoor een e-mail naar leden.viko@hotmail.com en geef de benodigde gegevens door die gewijzigd dienen te worden. 

 • Het opzeggen van het lidmaatschap bij VIKO

  Wanneer je je lidmaatschap bij VIKO wilt opzeggen, dien je dit te melden via het e-mailadres leden.viko@hotmail.com. Vermeld daarbij:  

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Reden van opzegging

  Na het versturen van de e-mail, ontvang je een reactie terug van de ledenadministratie ter bevestiging.

  Bij opzeggingen tijdens een lopend seizoen dient de contributie betaald te blijven worden tot en met juni van het seizoen, oftewel einde boekjaar. Een korfbalseizoen loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar. Dit volgens de statuten van Viaanse korfbalvereniging VIKO. Deze regeling geldt ook bij te late opzegging voor het nieuwe seizoen. De opzegging moet uiterlijk voor 15 mei geschieden, daar wij anders kosten maken voor het nieuwe seizoen, met name de bondscontributie aan het KNKV.

  Uitzondering op bovenstaande zijn de kangoeroes. Daarvoor geldt dat bij opzegging het lopende kwartaal betaald dient te worden, maar niet het gehele korfbalseizoen.