Notulen Algemene Leden Vergadering 11 november 2019

Beste leden,

Op 11 november heeft weer de jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) plaats gevonden. Inmiddels zijn de notulen uitgewerkt en deze zijn te vinden in de bijlage hieronder.

Indien er nog vragen zijn over de inhoud van het verslag, dan kunt u mailen naar secretaris@kvviko.nl of een van de bestuursleden aanspreken.

Met vriendelijke groet, het bestuur

Tessa Crone (voorzitter)
Ilse Witte (oude secretaris) + Mélanie Takken (nieuwe secretaris)
Remco Aarts (oude penningmeester) + Jasper vd Krift (nieuwe penningmeester)
Leo Heijnen en Emile Valkestijn (algemeen bestuursleden)

Geef een antwoord