Tarief

Advertentietarieven k.v. VIKO

Formaat in cm Prijs per jaar
6 x 9 € 50,00
12,5 x 4,5 € 60,00
12,5 x 9 € 75,00
12,5 x 19 € 90,00
19 x 27 € 250,00

Uw advertentie komt in het clubblad de Dikke Treffer.
Tevens worden uw bedrijfsgegevens vermeld op de site van k.v. VIKO.

Heeft u interesse dan kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@kvviko.nl