• Op dinsdag 26 september om 20.30 uur vindt er weer een Algemene Ledenvergadering plaats. Hierin komen een aantal vaste onderdelen aan bod, zoals het budget en de jaarverslagen van de commissies. Daarnaast geven we een algemene update vanuit de vereniging, dus we hopen jullie daar allen te zien!

    Wij zien graag dat alle stemgerechtigde leden (vanaf 16 jaar) via het online formulier laten weten of zij aanwezig zijn deze avond. We hebben minimaal 1/3 van deze leden nodig om de ALV door te kunnen laten gaan. 

    MELD JE AAN (OF AF) VIA DIT FORMULIER of geef dit door via secretaris.viko@outlook.com

    Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, zorg dan dat je een machtiging geeft aan een ander VIKO lid dat namens jou aanwezig kan zijn en een stem kan uitbrengen. Een VIKO lid kan niet voor meerdere leden gemachtigd zijn.