• Vacature: ledenadministratie en contributie inning -- per seizoen 2024/2025

  10 jun 2024 Beheerder
 • Doel

  Zorgdragen voor een nauwkeurige registratie van de leden en het innen van de contributie. 

  Plaats in de vereniging

  Valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester. 

  Functie-inhoud

  Ledenadministratie

  • inschrijven van nieuwe leden
  • bevestiging (welkom) aan nieuwe leden sturen
  • invoeren in sportlink van de KNKV
  • bijhouden wijzigingen leden wel/niet spelend
  • bijhouden opzeggingen leden en doorgeven aan TC en JC
  • wijzigingen vastleggen in sportlink
  • beheren van het centrale ledenbestand (in o.a. Excel)
  • ieder kwartaal de ledenlijsten van de KNKV nalopen op evt. fouten en aanpassen
  • ledenbestand maken voor de jaarvergadering
  • archiveren van oud-leden conform AVG richtlijnen

  Contributie-inning

  • contacten onderhouden met de bank i.v.m. de incasso
  • per kwartaal de contributie incasseren
  • openstaande posten en storneringen opvolgen 
  • digitale nota’s sturen via Sportlink
  • aanvragen Stichting Leergeld voorbereiden
  • boetes van spelers innen via de contributie
  • het maken van een jaarverslag ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering

  Tijdsbesteding

  • Wekelijks: 1-2 uur per week
  • Per kwartaal: 4 uur voor updaten bestand en incassobestand maken
  • Afhankelijk van de ledenverloop

  Geboden wordt

  • het vrijwilligersbeleid is van toepassing
  • een zelfstandigen en verantwoordelijke functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien

  Kwalificaties

  • Georganiseerd
  • Goede communicatieve vaardigheden
  • Flexibele instelling

  Gewenst

  • Administratieve ervaring
  • Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging