• Privacy beleid

  Laatste update: 31 oktober 2022

  Privacyverklaring

  Dit is de privacyverklaring van Viaanse Korfbalvereniging VIKO, gevestigd te Langeweg 2A, Vianen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40322403, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretaris.viko@outlook.com.

  In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

   

  Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
  Bepalen of u lid kunt worden van de vereniging
  en
  Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst


  Voornaam
  Achternaam
  Adres
  Geboortedatum
  Telefoonnummer
  Emailadres
  Geslacht
  Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien uw lidmaatschap beëindigd wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, uiterlijk binnen 6 maanden Ledenadministratie
  Jeugd- of technische commissie
  Ledenadministratie en contributie inning Voornaam
  Achternaam
  Adres
  Geboortedatum
  Telefoonnummer
  Emailadres
  Geslacht
  Bankgegevens
  Betaalgegevens
  Team
  Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar Ledenadministratie
  Penningmeester
  Belastingdienst
  Korfbalzaken en – administratie Voornaam
  Achternaam
  Geslacht
  Team
  Vrijwilligerstaken
  Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is Ledenadministratie
  KNKV
  Antilopen competitie database
  Bestuur
  Vrijwilligerscoordinatoren
  Versturen digitale berichten, waaronder een nieuwsbrief Voornaam
  Achternaam
  Emailadres
  Team
  Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is E-marketing tools
  Communicatie website en social media over teams en activiteiten Voornaam
  Achternaam
  Team
  Foto
  Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is Website beheerder
  Jeugd- of technische commissie
  Activiteitencommissie
  Voor het verbeteren van onze digitale dienstverlening Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) + IP gegevens Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd Website beheerder
  Analytics tool
  Versturen berichten van sponsoren voor bijvoorbeeld aanbiedingen en acties Voornaam
  Achternaam
  Emailadres
  Toestemming Zolang als men aangemeld is Sponsoren
  Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam
  Achternaam
  Adres
  Geboortedatum
  Telefoonnummer
  Emailadres
  Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken Ledenadministratie
  Bestuur
  Activiteitencommissie

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Wijziging van het privacy beleid

  De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  Verantwoordelijke:        Mirella Vermaire en Desiree van Ballegoy

  E-mail:                           leden.viko@hotmail.com

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.